Sodomka Sodomková architekti

2024

Architektura jako spojení nejen ve smyslu totální oddanosti práci, ale i jako svazek manželský. Přesně tuto symboliku jsme vštípili vizuálnímu stylu manželů Sodomkových, kteří spolu žijí, vzájemně se ovlivňují a spolupracují, ale každý vede svůj seperátní tým na vlastních projektech.

Vznikla tak jednoduchá typografická značka přešrktnutého symbolu plus, který jasně symbolizuje jak architekturu, tak manželsko/pracovní vztah manželů Sodomkových.